Open navigation

Tilføjelse af en grundplan

Dette afsnit beskriver, hvordan du tilføjer en grundplan i systemets ibrugtagningsfase.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundplaner.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur: Tilføjelse af grundplaner
  Tilføjelse af grundplaner
 2. Klik på knappen ..., og vælg filen, der indeholder grundplanen.
 3. Vælg Åbn.
 4. Navngiv grundplanen.
 5. Vælg Tilføj grundplan.
 6. Valgfrit: Du kan tilføje flere grundplaner, hvis det er nødvendigt.
 7. Vælg Næste.

  Fortsæt fra det næste ibrugtagningstrin.

L
Lauri is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.