Open navigation

Oprettelse af nøgler baseret på adgangsrettigheder

Dette afsnit beskriver, hvordan du tilføjer nøgler fra adgangsrettigheder til systemet.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Nøgler til adgangsrettigheder.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur: Oprettelse af nøgler baseret på adgangsrettigheder
  Oprettelse af nøgler baseret på adgangsrettigheder
 2. Vælg nøgletypen fra rullemenuen Vælg nøgletype.

  Valgmulighederne er:

  • S5 – Opret S5-nøgler.

  • Nøgle-fob – Opret nøgle-fobs.

 3. Vælg de adgangsrettighedsgrupper, nøglerne genereres til, ved at markere afkrydsningsfelterne for de ønskede Adgangsrettigheder.
 4. Indtast antallet af nøgler oprettet for hver gruppe i felterne for Antal nøgler.
 5. Vælg Næste.

  Fortsæt fra det næste ibrugtagningstrin.

L
Lauri is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.