Open navigation

Visning af cylindertabellen

Dette afsnit beskriver, hvordan du viser cylindertabellen.

Når nøglerne er blevet tilføjet, vises der en cylindertabel.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Cylindertabel.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur: Cylindertabel
  Cylindertabel
 2. Udskriv cylindertabellen, og sørg for, at cylinder- og nøgledefinitioner er i overensstemmelse med cylinderplanen. Få planen godkendt af slutkunden.
 3. Vælg Næste.

  Fortsæt fra det næste ibrugtagningstrin.

L
Lauri is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.