Open navigation

Visning af udkastet

Dette afsnit beskriver, hvordan du får vist et udkast til de tilføjede cylindre og nøgler.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Udkast.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur: Udkast
  Udkast
 2. Klik på plus-tegnet for at udvide listerne Cylindre og Nøgler og få vist de tilføjede cylindre og nøgler.
 3. Vælg Næste.

  Fortsæt fra det næste ibrugtagningstrin.

L
Lauri is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.