Open navigation

Programmering af cylindre

Dette afsnit beskriver, hvordan du programmerer cylindre.

I denne fase programmerer du straks de valgte cylindre, uden at overføre programmeringsopgaverne til programmeringstokenen til senere brug.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Programmering af cylindre.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur: Programmering af cylindre
  Programmering af cylindre
 2. Vælg de cylindre, der skal programmeres.

  Da der kan være mange cylindre, afhængigt af lejlighedens størrelse, skal du bruge søgeboksen til at hjælpe dig med at finde de cylindre, du skal programmere. Søgningen er dynamisk og filtrerer alle kolonnerne i cylindertabellen.

 3. Vælg Start programmering.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur: Tilslut cylinder
  Tilslut cylinder
 4. Tilslut den ønskede cylinder til programmeringstokenen eller til programmeringsadapteren.
 5. Vælg Næste.

  Fortsæt fra det næste ibrugtagningstrin.

L
Lauri is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.