Open navigation

Programmering af nøgler

Dette afsnit beskriver, hvordan du programmerer nøgler.

I denne fase programmerer du straks de valgte nøgler, uden at overføre programmeringsopgaverne til programmeringstokenen til senere brug.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Nøgleprogrammering.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur: Nøgleprogrammering
  Nøgleprogrammering
 2. Vælg de nøgler, der skal programmeres.

  Da der kan være mange nøgler, afhængigt af lejlighedens størrelse, skal du bruge søgeboksen til at hjælpe dig med at finde de nøgler, du skal programmere. Søgningen er dynamisk og filtrerer alle kolonnerne i nøgletabellen.

 3. Vælg Start programmering.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur: Programmér nøgler
  Programmér nøgler
 4. Tilslut den ønskede nøgle til programmeringstokenen eller til programmeringsadapteren.
 5. Vælg Næste.

  Fortsæt fra det næste ibrugtagningstrin.

L
Lauri is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.