Open navigation

Visning af resuméet

Dette afsnit beskriver, hvordan du får vist et resumé over det ibrugtagne cylindersystem.

Fortsæt som følger.

  1. Vælg Resumé.

    Nedenstående skærmbillede åbnes:

    Figur: Resumé
    Resumé
  2. Se resuméet.
  3. Vælg Luk.
L
Lauri is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.