Open navigation

Tilføjelse af grundplaner

Dette afsnit beskriver, hvordan du tilføjer grundplaner til iLOQ-cylindersystemet.

Grundplaner er PDF- eller billedfiler, der viser rum- og dør-layout i den ejendom, hvor iLOQ-cylindersystemet vil blive taget i brug. Grundplanet kan også være et kort, som viser placeringen af cylindre på et geografisk område.

De filtyper, der understøttes, er:

 • PDF
 • De mest almindelige billedfiltyper
Bemærk:

DWG-filer understøttes ikke.

Bemærk:

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne (*).

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Grundplaner.
 2. Vælg Tilføj grundplan.
  Guiden Import af grundplan åbnes.
 3. Vælg Importér ny grundplan.
 4. Klik på knappen ..., og vælg filen, der indeholder grundplanen.
 5. Vælg Åbn.
 6. Vælg Næste.
 7. De næste muligheder afhænger af billedfiltype.

  Hvis din grundplan er en PDF-fil:

  • Vælg det Sidenummer, hvor den ønskede gulvplan findes.
  • Vælg den ønskede Opløsning for den importerede figur.

  Hvis din grundplan er en billedfil i f.eks. PNG-format:

  • Kontrollér, at figuren ser ud som planlagt i forhåndsvisningen.
 8. Vælg Næste.
 9. Kontrollér billedets filstørrelse i feltet Størrelse.
  Hvis filstørrelsen overstiger 1 MB:
  1. Vælg Tilbage.
  2. Vælg en figur med en mindre filstørrelse, eller hvis det drejer sig om en PDF-fil, skal du reducere Opløsning for den importerede figur.
  3. Vælg Næste.
 10. Navngiv grundplanen.
 11. Vælg Næste.
 12. Der vises en resuméskærm.
 13. Vælg Klar.
 14. Vælg Luk.
 15. Figuren uploades på serveren.
 16. Kontrollér, at figuren er tilstrækkeligt skarp.
  Hvis figuren ikke er tilstrækkeligt skarp, skal den udskiftes igen.
L
Lauri is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.