Open navigation

Brugergrænsefladeområder

iLOQ Manager-Brugergrænsefladen er afbildet i figuren herunder.

Figur: iLOQ Manager Brugergrænseflade
iLOQ Manager Brugergrænseflade

Områderne på brugergrænsefladen er:

 1. Hovedfaner — Brugergrænsefladen er delt ind i fire hovedfaner:

  • Grundlæggende data — Hovedfanen i Grundlæggende data anvendes til at håndtere de mest almindelige objekter i systemet, såsom cylindre, nøgler og personer.

  • Yderligere data — Hovedfanen i Yderligere data anvendes til at håndtere adgangsrettigheder, personroller og rapporter i systemet.

  • Administration — Hovedfanen i Administration anvendes til at udføre administrative opgaver for systemet.

  • Hjælp — Hovedfanen i Hjælp indeholder brugermanualen og diverse oplysninger om systemet.

 2. Du kan ikke lukke hovedfanerne.

 3. Bånd — Båndet indeholder forskellige værktøjer til håndtering af systemet. Hver Hovedfane har sit eget sæt værktøj.

  Tip:

  Knapetiketterne forsvinder, hvis du ændrer størrelsen på vinduet og gør det mindre. For at se etiketternes værktøjstips skal du anbringe markøren over knappen.

 4. Faner — Fanerne viser de sider, du senest har åbnet, som faner.

  Du kan lukke fanerne ved at vælge fanen og klikke på ikonet Luk i højre side af fanebladslinjen.

 5. Tabel — Tabellen viser en liste over objekter for den valgte browservisning. Hvis du f.eks. har valgt Administration > Gennemse token, viser Tabellen listen over tokener i systemet.

 6. Visninger — Området Visninger har tre muligheder:

  • Standardvisning — Hvis du vælger Standardvisning, vises den aktuelle visning i standardvisningen.

  • Personlig visning — Hvis du vælger Personlig visning, vises den aktuelle visning, som du har angivet, at den skulle vises. F.eks. kan kolonnerækkefølgen være forskellig fra Standardvisning. Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises der til afsnit Lagring af din personlige visning.

  • Vis udskrift — Hvis du vælger Vis udskrift, vises den aktuelle visning, som du har angivet, at den skal vises, hvad enten den skal skrives ud eller eksporteres. F.eks. kan kolonnerækkefølgen være forskellig fra Standardvisning. Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises der til afsnit Lagring af udskriftsvisning.

 7. Bemærk:

  Indholdet i området Visning kan ændre sig i overensstemmelse med den valgte funktion. Når du f.eks. gennemser grundplaner, viser området Visning grundplanerne i systemet. Nogle tabeller har ikke noget visningsområde.

 8. Statuslinje — Statuslinjen viser oplysninger om systemets status som følger.

  • Status for servertilslutning — Status for servertilslutning er enten On eller Off. I eksemplet i figuren er servertilslutningen på On.

  • Aktivt cylindersystem — Aktivt cylindersystem viser det cylindersystem, hvor du er logget på.

  • Ikon for programmeringstoken – Ikonet for programmeringstoken  viser programmeringstokenens forbindelsesstatus. Farvekoderne er:

   • Grøn – Programmerings token er forbundet.

   • Grå – Programmerings token er afbrudt.

  • Cylinderikon – cylinderikonet  viser cylinderens status. Farvekoderne er:

   • Grøn – cylinderen er programmeret i dette system.

   • Grå – cylinderen er tom. Cylinderen kan programmeres til dette system.

   • Rød – cylinderen tilhører et andet cylindersystem og kan ikke anvendes i dette cylindersystem.

  • Nøgleikon – Nøgleikonet  viser nøglens status. Farvekoderne er:

   • Grøn — Der indsættes en nøgle, der er programmeret i dette system.

   • Grå – Den indsatte nøgle er tom. Nøglen kan programmeres til dette system.

   • Rød — Nøglen hører til et andet cylindersystem og kan ikke bruges i dette cylindersystem.

L
Lauri is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.