Open navigation

Ændring af kolonners rækkefølge og bredde

Dette afsnit beskriver, hvordan du ændrer rækkefølgen af kolonner på iLOQ Manager.

Fortsæt som følger.

  1. Åbn en tabelvisning, som har kolonner, f.eks. Grundlæggende data > Gennemse cylindre.
  2. Klik på en kolonneoverskrift med musen, og hold museknappen nede.
  3. Træk kolonneoverskriften til den ønskede placering. De sorte pile viser kolonnens nye placering.

  4. Slip kolonneoverskriften på den ønskede placering.
L
Lauri is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.