Open navigation

Sortering af data efter kolonner

Dette afsnit beskriver, hvordan du sorterer data efter kolonner på iLOQ Manager.

Fortsæt som følger.

  1. Åbn en tabelvisning, som har kolonner, f.eks. Grundlæggende data > Gennemse cylindre.
  2. Vælg den kolonne, du ønsker at sortere oplysningerne efter, og klik på overskriften med din mus.
  3. Oplysningerne sorteres i overensstemmelse med den valgte kolonne, enten i nedadstigende eller opadstigende orden.
  4. Hvis du klikker på overskriften igen, sorteres oplysningerne i omvendt orden.
L
Lauri is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.