Open navigation

Returnering og tømning af en nøgle

Dette afsnit beskriver, hvordan du returnerer en nøgle fra en person og tømmer den på iLOQ Manager.

Når du returnerer en nøgle, er den altid tømt.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse nøgler.

 2. Placer den nøgle, der skal returneres, mod programmeringsadapteren på dens angivne plads.

  Nøglen placeret mod programmeringsadapteren vil blive fremhævet med grøn baggrundsfarve i iLOQ Manager-nøgletabelvisningen.

 3. Højreklik på nøglen, og vælg Returner, og tøm nøgle.
  Guiden Returnering af nøgler åbnes.
 4. Vælg Returner nøgler.
 5. Vælg Næste.
 6. Vælg, hvordan oplysningerne om den returnerede nøgle skal håndteres.

  Vælg en, begge eller ingen af følgende valgmuligheder:

  • Bevar returnerede nøgler i systemet — Vælg dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker at beholde nøgledefinitionen i systemet. Nøglen vil dog blive tømt.

   Nøglen vil forblive I planlægningstilstand.

   Tip:

   Dette er bekvemt, hvis f.eks. en lejlighed skifter lejer. Du kan programmere oplysningerne om den returnerede nøgle til en ny nøgle, som du kan overdrage til den nye lejer.

  • Bevar nøgletilknytninger til personer — Vælg dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker at bevare nøgletilknytninger til personer.

 7. Vælg Næste.
 8. Der vises en resuméskærm.
 9. Vælg, om du vil udskrive et returneringsdokument for nøglen.

  Valgmulighederne er:

  • Udskriv ikke — Vælg denne radioknap for at skippe udskriften.
  • Udskriv returneringsdokument for hver nøgle — Vælg denne radioknap for at udskrive et returneringsdokument for hver returneret nøgle.
  • Udskriv returneringsdokument for nøgler pr. person — Vælg denne radioknap for at udskrive et returneringsdokument for nøgler pr. person.
 10. Vælg Luk.
 11. Hvis du valgte muligheden med at udskrive et returneringsdokument, åbnes returneringsdokumentet i en ny fane.
L
Lauri is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.