Open navigation

Gentilknytning af en nøgle til en anden person

Dette afsnit beskriver, hvordan du gentilknytter nøgler fra én person til en anden på iLOQ Manager.

Hvis nøglen er blevet overdraget, skal indstillingen Overdraget nøgle kan knyttes til en anden person, uden at nøglen skal returneres være i brug for at gentilknytte en nøgle til en anden person.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse nøgler.

 2. Vælg den nøgle, du ønsker at gentilknytte til en anden person.
 3. Højreklik for at vælge Knyt nøgle til person.
  Guiden Tilknytning af nøgler til personer åbnes.
 4. Vælg Knyt nøgler til person.
 5. Vælg Næste.
 6. Vælg den nye person.
 7. Vælg Næste.
 8. Der vises en resuméskærm.
 9. Vælg Klar.
 10. Vælg Luk.
L
Lauri is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.