Open navigation

Programmering af cylindre via programmeringstokenen

Dette afsnit beskriver, hvordan du programmerer cylindre via programmeringstokenens hukommelse på stedet.

Fortsæt som følger.

 1. Overfør en eller flere cylinderprogrammeringsopgaver til programmeringstokenen.
 2. Du kan logge ud fra iLOQ Manager, hvis du ønsker det.
 3. Afbryd programmeringstokenen fra computeren.
 4. Gå til stedet med programmeringstokenen.
 5. Slut cylinderprogrammeringskablet til programmeringstokenen.
 6. Tilslut den cylinder, der skal programmeres, til programmeringstokenen ved at indsætte cylinderprogrammeringskablet i cylinderen.

  Vent, til den grønne statuslysdiode på programmeringsenheden lyser.

 7. Fjern cylinderprogrammeringskablet fra cylinderen.
 8. Hvis det er nødvendigt, skal du gentage trin 6-7, indtil de ønskede cylindre er programmeret.
 9. Tilslut programmeringstokenen til computeren igen.
 10. Log på iLOQ Manager.
 11. Der vises snart en meddelelse i nederste højre hjørne af iLOQ Manager.

  Når svarmeddelelsen modtages, fjernes de udførte programmeringsopgaver automatisk fra hukommelsen i programmeringstokenen.

L
Lauri is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.