Hvordan fjerner jeg en fremmed nøgle fra en iLOQ-cylinder?

Forhandlere har et specielt værktøj til dette. Hvis det ikke er muligt med værktøjet, kan forhandleren fjerne cylinderen og sende den til fjernelse af nøglen. Fjern ikke med magt!

H
Heli is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.