Hvordan ved jeg, om en masternøgle er programmeret eller tom i iLOQ S10?

Log ind på iLOQ S10 Manager. Indsæt masternøglen, der skal kontrolleres, i programmeringsenheden. Lysindikatoren nederst til højre på skærmen viser situationen: BLÅ = Tom, GRØN = Programmeret til den lås, RØD = Programmeret til en anden lås

H
Heli is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.