iLOQ Manager informerer om, at låsen har en adgangsret uden for zonen.


Du kan fortsætte programmeringen. Dit brugernavn har ikke rettigheder til alle zoner i dit låsesystem. Kontakt din låsesystemadministrator for at få flere oplysninger.

H
Heli is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.