I P55S.1 programmeringsnøgle lyser den røde LED konstant, hvorfor?

En fungerende P55S.1-programmeringsnøgle skal blinke forskellige farvede lysdioder, når du slutter den til din computer (opstartssekvens). Produktet er defekt, hvis en rød LED straks vises.


H
Heli is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.