Programmeringsenheden fungerer ikke / findes ikke, det røde lys lyser konstant.


Programmeringsenheden mangler dato og klokkeslæt. Fejlen afhjælpes, når programmeringsenheden er logget ind på låsesystemet.

H
Heli is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.