Jeg har fået ny computer, og nu kan jeg ikke logge på iLOQ Manager.

Kontroller, at du har det rigtige: Brugernavn, adgangskode og servicekode. Du kan kopiere servicekoden fra din gamle pc.

Sørg også for, at programmeringsnøglen til dette bestemte system er sluttet til din computer, og at den er knyttet til dit brugernavn.

H
Heli is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.