Hvor mange iLOQ S10-loghændelser i en lås kan gemmes på programmeringsenheden?

Mindst 25 låsehændelser kan hentes med iLOQ S10-programmeringsenheden. Antallet afhænger af antallet af loghændelser i hver lås.

H
Heli is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.