Jeg mistede min iLOQ-nøgle (under en våd aften), hvad gør jeg?

Din nøgle skal blokeres, så den ikke kan misbruges af andre. Kontakt straks din nøgleadministrator. Afhængig af webstedet kan det være ejendomsejeren, ejendomsvedligeholdelse, ejendomsadministrator, låsesmed eller den person, der har ansvaret for din virksomhed.

K
Kim is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.