Min nøgle fungerer kun fra tid til anden, og åbning / oplåsning kræver flere forsøg. Nogle tip?

Prøv at skubbe nøglen langsommere ind i låsen. 

K
Kim is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.