Jeg er ikke tilfreds med min nuværende udbyder af låseløsninger. Kan jeg skifte iLOQ-forhandleren / partneren i min licensaftale til en anden?

ILOQ-partneren, der administrerer dit låsesystem, kan ændres ved hjælp af formularen Licens- og vedligeholdelsesaftale. Oplysninger om formularen kan findes fra support.

K
Kim is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.