Login mislykkedes, hvad skal jeg gøre?

- Der er ventende Windows-opdateringer> Installer alle tilgængelige Windows-opdateringer, og genstart computeren.

- Programmer kan ikke findes> Kontroller, at ingen andre forekomster er åbne på samme tid, geninstaller drivere.

- Adgangskode eller bruger-id er forkert> Kontroller bruger-id og adgangskode, bed andre brugere om at ændre adgangskode til dit bruger-id.

- Ingen forbindelse til iLOQ-server> Kontroller internetforbindelse, brug de samme internetindstillinger som internetbrowseren - Ingen rettigheder med indsat token> Kontroller, at du har det rigtige iLOQ-token, kontroller med en anden systembruger, at dit bruger-id har login-rettigheder med indsat token.

K
Kim is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.