Programmering af lås mislykkedes, rød status-LED. Hvad skal man gøre?

Forkert programmeringsopgave for låsen, brugeren prøver at:

- Programmer en lås, der ikke er formateret> formater låsen inden programmering

- Formater en programmeret lås> indstil låsen til fabriksstatus før formatering

- Sæt en programmeret lås til fabriksstatus> nulstil låsen til formateret tilstand, inden du indstiller til fabriksstatus

- Programmer forkert lås> Indsæt programmeringskablet i den rigtige cylinder lås

K
Kim is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.