Hvordan udskifter jeg grundplanen?

Vælg Grundlæggende data> Plantegninger> Tilføj grundplan> Erstat eksisterende grundplan. Følg instruktionerne nøje for ikke at ændre låsen.

K
Kim is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.