Jeg har problemer med at installere drivere til P10S.10

Kontroller, at du har de rigtige administrationsrettigheder på pc'en - i det mindste lokale administratorrettigheder. Hent driverne fra iLOQ.com (Produkter -> Software -> Programmeringsenhed ->) eller iLOQ supportportal

K
Kim is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.