Open navigation

Ændring af mobilenheden

Dette afsnit beskriver, hvad du skal gøre, når du ønsker at ændre en mobilenhed, som har en telefonnøgle.

Fortsæt som følger.

  1. Udskift mobilenheden, men brug det samme SIM-kort som den gamle enhed.
  2. Anmod cylindersystemets administrator om at omregistrere telefonnøglen til den nye mobilenhed for dig.
  3. Vent, indtil du får den nye registreringsmeddelelse, og del linket med iLOQ S50-app-applikationen.

    Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises der til Aktivering af en ny telefonnøgle.

    Bemærk:

    Registreringsmeddelelsen er gyldig i 48 timer.

L
Lauri is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.