Open navigation

Oprettelse af nøgler baseret på adgangsrettigheder

Dette afsnit beskriver, hvordan du tilføjer nøgler fra adgangsrettigheder til systemet.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Nøgler til adgangsrettigheder.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur: Oprettelse af nøgler baseret på adgangsrettigheder
  Oprettelse af nøgler baseret på adgangsrettigheder
 2. Vælg nøgletypen fra rullemenuen Vælg nøgletype.

  Valgmulighederne er:

  • S5 – Opret S5-nøgler.

  • Nøgle-fob – Opret nøgle-fobs.

 3. Vælg de adgangsrettighedsgrupper, nøglerne genereres til, ved at markere afkrydsningsfelterne for de ønskede Adgangsrettigheder.
 4. Indtast antallet af nøgler oprettet for hver gruppe i felterne for Antal nøgler.
 5. Vælg Næste.

  Fortsæt fra det næste ibrugtagningstrin.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.