Open navigation

Visning af resuméet

Dette afsnit beskriver, hvordan du får vist et resumé over det ibrugtagne cylindersystem.

Fortsæt som følger.

  1. Vælg Resumé.

    Nedenstående skærmbillede åbnes:

    Figur: Resumé
    Resumé
  2. Se resuméet.
  3. Vælg Luk.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.