Open navigation

Tilføjelse af yderligere tokener og tilknytning af dem til brugere

Dette afsnit beskriver, hvordan du føjer yderligere tokener til iLOQ-cylindersystemet, og hvordan du knytter dem til brugere.

Bemærk:

Hvis du tilføjer den første token, skal du fortsætte som anført i afsnit Tilføjelse af den første token og tilknytning heraf til en bruger.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Administration > Gennemse token.

 2. Vælg Tilføj token.
  Guiden Tilføjelse af en token åbnes.
 3. Vælg Tilføj token, og knyt den til bruger.
 4. Navngiv token.
  Tip:

  Du kan navngive tokener, for eksempel i henhold til deres label og ejer. På den måde er det nemt at identificere ejeren af tokenen.

 5. Vælg Aktive.
 6. Vælg Næste.
 7. Vælg den ønskede bruger.
 8. Vælg Næste.
 9. Vælg brugsrettighederne for brugeren.

  Du kan håndtere valget af brugsrettigheder med pileknapperne som følger:

  •  — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen over valgmuligheder.
  •  — Klik på knappen Højrepil for at flytte det(de) valgte emne(r) til listen over valgmuligheder.
  •  — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det(de) valgte emne(r) fra listen over valgmuligheder.
  •  — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen over valgmuligheder.
 10. Vælg Næste.
 11. Der vises en resuméskærm.
 12. Vælg Klar.
 13. Anbring den tomme programmeringstoken mod den tilsluttede programmeringsadapter på dens angivne plads.

  Vent, indtil tokenen er blevet programmeret.

 14. Der vises en resuméskærm.
 15. Vælg Luk..

  Du kan se tokenen på listen Gennemse tokener.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.