Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Tilføjelse af en ny cylinder på grundplanen

Dette afsnit beskriver, hvordan du tilføjer en enkelt cylinder direkte på en grundplan.

Tip:

Hvis du ønsker at tilføje flere cylindre ad gangen, henvises der til Tilføjelse af en ny cylinder.

Bemærk:

Du har ikke nødvendigvis brug for de aktuelle fysiske cylindre for at tilføje cylindre i iLOQ-cylindersystemet. Du kan definere cylindrene og knytte dem til de fysiske cylindre på et senere stadium.

Bemærk:

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne (*).

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse grundplaner.
   
 2. Vælg den ønskede grundplan.
 3. Hold musen over den ønskede dør, og højreklik for at vælge Cylinder > Tilføj cylinder (Ctrl+N)
  Guiden Tilføj cylinder åbnes.
 4. Vælg Tilføj cylinder.
 5. Definer cylinderindstillingerne som følger:
  • MærkningMærkning henviser til mærkningen af låsen på grundplanen. Hvis du tilføjer flere låse ad gangen, skal du indstille den første mærkning på en måde, så den ender på et tal, f.eks. A1. På den måde tilføjer systemet efterfølgende mærkningsnumre som følger:

   • A1
   • A2
   • A3
   • ...
  • TilgangsretningTilgangsretning henviser til den retning, hvorfra låsen skal åbnes, hvis døren er udstyret med dobbeltsidet lås.

  • LokationLokation er en mere detaljeret beskrivelse, eller navn på værelse eller lokaler, som låsen fører til.

   Hvis du tilføjer flere låse ad gangen, skal du indstille den første lokation på en måde, så den ender på et tal, f.eks. Lejlighed A1. På denne måde tilføjer systemet efterfølgende lokationer som følger:

   • Lejlighed A1
   • Lejlighed A2
   • Lejlighed A3
   • ...
  • LåsecylinderLåsecylinder henviser til låsecylindertype. Vælg typen på rullelisten, eller indtast typen manuelt.

  • Låsetype — Vælg, hvorvidt Låsetypen er:

   • D5 normal, låsen er en offline-lås.

   • S5, låsen er en S5-lås.

   • S5 online, låsen er en online S5-lås tilsluttet til et netværksmodul.

    Hvis låsetypen er S5 online, skal du også vælge, om systemet automatisk modtager loghændelser fra låsen, ved at markere afkrydsningsfeltet Gem automatisk loghændelser.

   • S50 normal, låsen er en online-S50-lås.

  • Ur installeret — Vælg Ur installeret, hvis der er et ur i låsen. Hvis den valgte Låsecylinder indeholder et ur, vælges Ur installeret automatisk.

  • Lås indsamler loghændelser – Vælg, om låsen indsamler loghændelser eller ej.

 6. Vælg Næste.
 7. Indtast yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt.

  Felterne er:

  • DørtypeDørtype henviser til den dørtype, hvorpå låsen vil blive monteret.
  • LåsebeslagLåsebeslag henviser til den dækplade, der omslutter nøglehullet på døren.
  • LåsemodelLåsemodel henviser til låsekassemodellen.
  • CylinderforlængerCylinderforlænger henviser til den forlænger, der vil blive tilføjet til den nye lås.
  • Dørens tykkelse (mm)Dørens tykkelse angiver tykkelsen af den dør, hvor låsen vil blive påmonteret.
  • Dornmål (mm)Dornmål (mm) angiver dybden af låsekassen.
  • ÅbningsretningÅbningsretning angiver dørens åbningsretning.
  • EtiketEtiket henviser til etiketten på låsen.
  • NoteNote henviser til yderligere oplysninger på låsen eller døren.
  • Andet udstyrAndet udstyr henviser til andet udstyr i forbindelse med låsen eller døren.
  • Betinget adgang — Dette afkrydsningsfelt angiver, hvorvidt låsen er tilsluttet en enhed, der kontrollerer betinget adgang.
  • Beskrivelse af betinget adgang — Tilføj en beskrivelse af den betingede adgang i dette felt. Du kan f.eks. beskrive den enhed, der kontrollerer den betingede adgang.
 8. Vælg Næste.
 9. Vælg adgangsrettigheder for cylinderen.

  Standardadgangsrettigheden vil automatisk blive tilføjet for cylinderen.

  1. Vælg den ønskede adgangsrettighed på listen til venstre.
  2. Du kan håndtere valget af adgangsrettighed med pileknapperne som følger:
   • — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen over valgmuligheder.
   • — Klik på knappen Højrepil for at flytte det(de) valgte emne(r) til listen over valgmuligheder.
   • — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det(de) valgte emne(r) fra listen over valgmuligheder.
   • — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen over valgmuligheder.
    
 10. Vælg Næste.
 11. Valgfrit: Vælg tidsprofilerne:
  • Ikke tidsbegrænset – Hvis du vælger denne indstilling, ignorerer cylinderen alle tidsprofiler på nøgler. Nøglerne fungerer med andre ord 24/7, selv om de har en tidsprofil.

  • Anvend alle tidsprofiler på en nøgle – Hvis du vælger denne indstilling, anvender cylinderen alle tidsprofiler på nøgler.

  • Anvend valgte tidsprofiler – Hvis du vælger denne indstilling, anvender cylinderen kun den valgte tidsprofil på nøgler. Hvis de valgte tidsprofiler ikke matcher tidsprofilerne for nøglen, fungerer nøglen hele tiden.

   Du kan håndtere valget af tidsprofiler med pileknapperne på følgende måde:

   • — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen over valgmuligheder.
   • — Klik på knappen Højrepil for at flytte det(de) valgte emne(r) til listen over valgmuligheder.
   • — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det(de) valgte emne(r) fra listen over valgmuligheder.
   • — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen over valgmuligheder.
    

   Du kan se indholdet af en fastsat tidsprofil i området til højre ved at vælge profilen med musen. Indhold i en redigerbar tidsprofil vises ikke, da det kan ændres for den specifikke nøgle.

 12. Uanset hvad du vælger, anvender cylinderen altid de gældende start- og slutdatoer og klokkeslæt for nøglen.

 13. Vælg Næste.
 14. Vælg, om du ønsker at oprette en individuel adgangsrettighed eller ej.

  Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises der til Adgangsrettigheder.

 15. Vælg Næste.
 16. Vælg Bestil cylindre.

  Ved valg af Bestil cylindre efterlades cylindrene i tilstanden Bestilt. Senere skal du programmere cylindrene via cylinderlisten.

 17. Vælg Næste.
 18. Der vises en resuméskærm.
 19. Vælg Klar.
 20. Der fremkommer en statusskærm, som viser den næste cylinder, der programmeres.
 21. Følg instruktionerne på statusskærmen for programmering.
 22. Vælg Luk.

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket