Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Tilføjelse af en kopi af en eksisterende cylinder

Dette afsnit beskriver, hvordan du føjer en kopi af en eksisterende cylinder til iLOQ-cylindersystemet.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Tilføj cylinder.
 2. Vælg Tilføj kopi af eksisterende cylinder.
 3. Vælg den cylinder, du ønsker at anvende som skabelon for den nye cylinder.
 4. Vælg Næste.
 5. Definer cylinderindstillingerne som følger:
  • MærkningMærkning henviser til mærkningen af cylinderen på grundplanen.
  • MærkningMærkning henviser til mærkningen af låsen på grundplanen. Hvis du tilføjer flere låse ad gangen, skal du indstille den første mærkning på en måde, så den ender på et tal, f.eks. A1. På den måde tilføjer systemet efterfølgende mærkningsnumre som følger:

   • A1
   • A2
   • A3
   • ...
  • TilgangsretningTilgangsretning henviser til den retning, hvorfra låsen skal åbnes, hvis døren er udstyret med dobbeltsidet lås.

  • LokationLokation er en mere detaljeret beskrivelse, eller navn på værelse eller lokaler, som låsen fører til.

   Hvis du tilføjer flere låse ad gangen, skal du indstille den første lokation på en måde, så den ender på et tal, f.eks. Lejlighed A1. På denne måde tilføjer systemet efterfølgende lokationer som følger:

   • Lejlighed A1
   • Lejlighed A2
   • Lejlighed A3
   • ...
  • LåsecylinderLåsecylinder henviser til låsecylindertype. Vælg typen på rullelisten, eller indtast typen manuelt.

  • Låsetype — Vælg, hvorvidt Låsetypen er:

   • D5 normal, låsen er en offline-lås.

   • S5, låsen er en S5-lås.

   • S5 online, låsen er en online S5-lås tilsluttet til et netværksmodul.

    Hvis låsetypen er S5 online, skal du også vælge, om systemet automatisk modtager loghændelser fra låsen, ved at markere afkrydsningsfeltet Gem automatisk loghændelser.

   • S50 normal, låsen er en online-S50-lås.

  • Ur installeret — Vælg Ur installeret, hvis der er et ur i låsen. Hvis den valgte Låsecylinder indeholder et ur, vælges Ur installeret automatisk.

 6. Vælg Næste.
 7. Indtast yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt.

  Felterne er:

  • DørtypeDørtype henviser til den dørtype, hvorpå låsen vil blive monteret.
  • LåsebeslagLåsebeslag henviser til den dækplade, der omslutter nøglehullet på døren.
  • LåsemodelLåsemodel henviser til låsekassemodellen.
  • CylinderforlængerCylinderforlænger henviser til den forlænger, der vil blive tilføjet til den nye lås.
  • Dørens tykkelse (mm)Dørens tykkelse angiver tykkelsen af den dør, hvor låsen vil blive påmonteret.
  • Dornmål (mm)Dornmål (mm) angiver dybden af låsekassen.
  • ÅbningsretningÅbningsretning angiver dørens åbningsretning.
  • EtiketEtiket henviser til etiketten på låsen.
  • NoteNote henviser til yderligere oplysninger på låsen eller døren.
  • Andet udstyrAndet udstyr henviser til andet udstyr i forbindelse med låsen eller døren.
  • Betinget adgang — Dette afkrydsningsfelt angiver, hvorvidt låsen er tilsluttet en enhed, der kontrollerer betinget adgang.
  • Beskrivelse af betinget adgang — Tilføj en beskrivelse af den betingede adgang i dette felt. Du kan f.eks. beskrive den enhed, der kontrollerer den betingede adgang.
 8. Vælg Næste.
 9. Vælg adgangsrettigheder for cylinderen.

  Cylinderen vil som standard have samme adgangsrettigheder som den cylinder, du valgte som skabelon for den nye cylinder.

 10. Valgfrit: Vælg tidsprofilerne:
  • Ikke tidsbegrænset – Hvis du vælger denne indstilling, ignorerer cylinderen alle tidsprofiler på nøgler. Nøglerne fungerer med andre ord 24/7, selv om de har en tidsprofil.

  • Anvend alle tidsprofiler på en nøgle – Hvis du vælger denne indstilling, anvender cylinderen alle tidsprofiler på nøgler.

  • Anvend valgte tidsprofiler – Hvis du vælger denne indstilling, anvender cylinderen kun den valgte tidsprofil på nøgler. Hvis de valgte tidsprofiler ikke matcher tidsprofilerne for nøglen, fungerer nøglen hele tiden.

   Du kan håndtere valget af tidsprofiler med pileknapperne på følgende måde:

   • — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen over valgmuligheder.
   • — Klik på knappen Højrepil for at flytte det(de) valgte emne(r) til listen over valgmuligheder.
   • — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det(de) valgte emne(r) fra listen over valgmuligheder.
   • — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen over valgmuligheder.
    

   Du kan se indholdet af en fastsat tidsprofil i området til højre ved at vælge profilen med musen. Indhold i en redigerbar tidsprofil vises ikke, da det kan ændres for den specifikke nøgle.

 11. Uanset hvad du vælger, anvender cylinderen altid de gældende start- og slutdatoer og klokkeslæt for nøglen.

 12. Vælg Næste.
 13. Vælg, om du ønsker at oprette en individuel adgangsrettighed eller ej.

  Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises der til Adgangsrettigheder.

 14. Vælg Næste.
 15. Vælg det antal cylindre, der skal oprettes.
 16. Vælg Næste.
 17. Vælg, hvordan du vil fortsætte.

  Valgmulighederne er:

  • Efterlad cylindrene i planlægningstilstand – Vælg Efterlad cylindrene i planlægningstilstand, hvis du ønsker at efterlade cylindrene i planlægningstilstand og fortsætte planlægning af cylindersystemet uden f.eks. at programmere fysiske cylindre.

  • Bestil cylindre – Vælg Bestil cylindre, hvis du ønsker at efterlade cylindrene i tilstanden Bestilt. Senere skal du programmere cylinderene via cylinderlisten.

   Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises der til Bestilling af cylindre.

  • Bestil, og programmér cylindre — Vælg Bestil, og programmér cylindre:
   • Hvis du ved, at cylinderdefinitionerne er endelige, og du ønsker at programmere cylinderen med det samme.
   • For cylindre, der endnu ikke er installeret på stedet.
 18. Vælg Næste.
 19. Der vises en resuméskærm.
 20. Følg guiden for at afslutte proceduren.
 21. Cylinderen fremgår af listen over cylindre.

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket