Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Gennemsyn af nøgler

Dette afsnit beskriver, hvordan du viser nøgleinformationer på iLOQ Manager.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse nøgler.

   
 2. Nøglerne vises i tabellen.

  Kolonnerne er:

  • Nøglens navn – Nøglens navn.

  • Etiket – Nøglens etiket.

  • Personens navn – Navnet på den person, nøglen tildeles til.

  • Firma/afdeling – Oplysninger om det firma eller den afdeling, hvor personen, som nøglen er knyttet til, er ansat.

  • Dato for overdragelse – Datoen for, hvornår nøglen blev overdraget til personen.

   For en nøgle-fob angiver denne kolonne den dato, hvor nøglen blev overdraget til personen. For en telefonnøgle angiver denne kolonne den dato, hvor nøglen blev modtaget af telefonen.

  • Programmeringstilstand – Nøglens programmeringstilstand. Mulige værdier er:

   • Programmeret – Nøglen er blevet programmeret, og den fysiske nøgle har de samme data, som vises i iLOQ Manager. Dette er den ønskede tilstand for nøglerne i systemet.

   • Bestilt — Nøglen er bestilt. Der er oprettet en nøgleprogrammeringsopgave for nøglen. Det er enten en opgave for indledende programmering af en ny fysisk nøgle eller en omprogrammeringsopgave for en eksisterende nøgle. Nøgleprogrammeringen er dog endnu ikke gennemført.

   • Overført til programmering – En nøgleprogrammeringsopgave er blevet overført til programmeringsenheden eller til en anden nøgle-fob.

   • Planlagt til programmering

    • For en telefonnøgle har telefonen hentet programmeringsopgaven fra serveren, men har endnu ikke svaret, at opgaven er blevet programmeret.
    • For en fysisk nøgle har Net Bridge eller iLOQ Manager hentet programmeringsopgaven fra serveren, men de har endnu ikke svaret, at opgaven er blevet programmeret.
   • I planlægningstilstand — Der er foretaget nogle ændringer af eksisterende nøgler, eller en ny nøgle er blevet tilføjet, men er endnu ikke oprettet som en programmeringsopgave (dvs. bestilt).

  • Programmering ufuldstændig — Denne statuskolonne angiver, hvorvidt nøgleprogrammeringen er gennemført eller ej.

  • På blacklisten – Dette statusfelt angiver, hvorvidt nøglen er blevet blacklistet eller ej.

  • Versionsnummer – Blacklistens versionsnummer.

  • Udløbet – Dette felt angiver, om den planlagte returneringsdato for nøglen er blevet overskredet eller ej.

  • Editor – Den bruger, som sidst ændrede nøglens programmeringstilstand.

  • Antal adgangsrettigheder – Dette felt angiver antallet af adgangsrettigheder, der er tildelt for nøglen.

  • Udløbsdato – Dette felt angiver den planlagte returneringsdato for nøglen.

  • Sidst redigeret – Denne feltkolonne angiver, hvornår nøglens programmeringstilstand sidst blev ændret.

  • ROM_ID – Dette felt angiver nøglens serienummer. Disse oplysninger vises kun for nøgler, der er programmeret i systemet.

  • Antal tidsprofiler – Denne kolonne angiver antallet af tidsprofiler tildelt til nøglen.

  • Startdato — Denne kolonne angiver datoen, fra hvilken en tidsbegrænset nøgle er gyldig.

  • Nøglen er gyldig indtil — Denne kolonne angiver slutdatoen for den tidsbegrænsede nøgles gyldighed.

  • Ejendom — Denne kolonne angiver ejendommen, som nøglen tilhører.

  • Fodnoter – Yderligere oplysninger om nøglen.

  • Sw-versionSw-version henviser til nøglens softwareversion.

  • NøgletypeNøgletype henviser til typen af nøglen.

  • Hw-versionHw-version henviser til nøglens firmwareversion.

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket