Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Tilføjelse af en nøgle

Dette afsnit beskriver, hvordan du føjer nøgler til iLOQ-cylindersystemet.

Bemærk:

Du har ikke nødvendigvis brug for de fysiske nøgler, når du føjer nøgler til iLOQ Manager. Du kan definere nøglerne og knytte dem til de fysiske nøgler på et senere stadium.

Bemærk:

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne (*).

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse nøgler.

   
 2. Vælg Tilføj nøgle.
  Guiden Tilføj nøgle åbnes.
 3. Vælg Tilføj nøgle.
 4. Navngiv nøglen i feltet Nøglens navn/beskrivelse.
  Tip:

  Anvend f.eks. "Hovednøgle" eller "Ansat".

 5. Definer Startdato for nøglen.

  Denne værdi definerer startdatoen og klokkeslættet for gyldighed af nøglen, dvs. på hvilket tidspunkt nøglen begynder at fungere.

 6. Definer Slutdato for nøglen.

  Denne værdi definerer slutdatoen og klokkeslættet for gyldighed af nøglen, dvs. på hvilket tidspunkt nøglen holder op med at fungere.

 7. Om nødvendigt kan du indtaste den planlagte returneringsdato i feltet Planlagt returneringsdato.
  Bemærk:

  Dette felt er kun til information for administratoren. Værdien påvirker ikke nøglens gyldighed.

 8. Vælg nøgletypen:
  • Nøgle Fob

  • Telefon

  • S5

 9. Vælg Offline-udløbstid.

  Hvis en standard-offline-udløbstid er defineret for systemet, foreslås den for nøglen. Du kan definere en nøglespecifik offline-udløbstid ved at redigere den foreslåede tid.

  • I tilfælde af en nøgle-fob:

   En nøgle-fob er som standard en offline-enhed. I den henseende er offline-udløbstiden gyldighedstiden for nøgle-fob’en.

   Når en nøgle-fob opnår en serverforbindelse, nulstilles offline-udløbstiden imidlertid. En nøgle-fob opnår en serverforbindelse trådløst på afstand ved hjælp af iLOQ FobApp-applikationen.

  • I tilfælde med en telefonnøgle:

   Når telefonen mister forbindelsen med mobiltelefonnetværket, begynder offline-udløbstiden at løbe. Når denne tid er forløbet, ugyldiggøres telefonnøglen.

 10. Vælg Næste.
 11. Vælg om nødvendigt den person, som nøglen skal overdrages til.
  Tip:

  Hvis den ønskede person ikke findes på personlisten, kan du tilføje en ny person ved at højreklikke for at vælge Tilføj ny person.

 12. Vælg Næste.
 13. Vælg adgangsrettighed(er) for nøglen.
  1. Vælg den ønskede adgangsrettighed på listen til venstre. Vælg f.eks. "Hovedadgangsrettighed" for "Hovednøgle".
  2. Du kan håndtere valget af adgangsrettigheder med pileknapperne som følger:
    • — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen over valgmuligheder.
    • — Klik på knappen Højrepil for at flytte det(de) valgte emne(r) til listen over valgmuligheder.
    • — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det(de) valgte emne(r) fra listen over valgmuligheder.
    • — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen over valgmuligheder.
 14. Vælg Næste.
 15. Definer tidsprofilindstillinger for nøglen.

  Vælg enten:

  • Tidsprofiler, ikke i brug – Tidsprofiler vil ikke blive benyttet på nøglen.

  • Vælg tidsprofiler – Vælg denne indstilling for at vælge tidsprofiler for nøglen.

 16. Vælg Næste.
 17. Vælg tidsprofilen(erne) for nøglen.
  1. Vælg den ønskede tidsprofil på listen til højre.
  2. Du kan håndtere valget af tidsprofiler med pileknapperne på følgende måde:
    • — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen over valgmuligheder.
    • — Klik på knappen Højrepil for at flytte det(de) valgte emne(r) til listen over valgmuligheder.
    • — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det(de) valgte emne(r) fra listen over valgmuligheder.
    • — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen over valgmuligheder.

   Hvis du har valgt:

   • En fast tidsprofil, kan du få vist dens indhold i området til højre.

   • En redigerbar tidsprofil, kan du få vist og redigere dens indhold for denne bestemte nøgle i området til højre.

 18. Vælg Næste.
 19. Vælg det antal nøgler, der skal oprettes.
 20. Vælg Næste.
 21. Vælg, hvordan du vil fortsætte.
  • For telefon-nøgletypen:

   • Efterlad nøglerne i planlægningstilstand — Vælg Efterlad nøglerne i planlægningstilstand, hvis du ønsker at efterlade nøglerne i planlægningstilstand, og programmér nøglen senere.

   • Send nøgler – Vælg Send nøgler, hvis du ønsker at sende programmeringsopgaven til telefonen.

  • For nøgle-fob’en eller S5-nøgletypen:

   • Efterlad nøglen i planlægningstilstand – Vælg Efterlad nøglen i planlægningstilstand, hvis du ønsker at efterlade nøglen i planlægningstilstand og programmere nøglen senere.

   • Bestil nøgle – Vælg Bestil nøgle, hvis du ønsker at oprette programmeringsopgaven, men udføre den senere, eller fjernprogrammere nøglen via en telefon.

   • Bestil og programmér – Vælg Bestil og programmér, hvis du ønsker at oprette programmeringsopgaven og udføre den med det samme.

   • Bestil, programmer og overdrag nøgle – Vælg Bestil, programmer og overdrag nøgle, hvis du ønsker at oprette programmeringsopgaven og udføre den med det samme for en nøgle, der er til rådighed, og overdrage den til en person.

 22. Vælg Næste.
 23. Valgfrit: Hvis der sendes telefonnøgler, åbnes der en resuméskærm.
 24. Valgfrit: Vælg Klar.
 25. Valgfrit: Hvis der sendes telefonnøgler, skal du vælge, hvordan nøglerne skal sendes til telefonen.

  Valgmulighederne er SMS eller E-mail. Udfyld oplysningerne.

 26. Valgfrit: Vælg Bestil.
 27. Valgfrit: Der vises en resuméskærm.
 28. Valgfrit: Vælg Luk.
 29. Der vises en resuméskærm.
 30. Følg guiden for at afslutte proceduren.

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket