Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Redigering af cylindersystemets indstillinger

Dette afsnit beskriver, hvordan du redigerer cylindersystemets indstillinger på iLOQ Manager.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Administration > Rediger information om cylindersystem.

   
 2. Vælg Indstillinger i området Visninger.
 3. Skærmen med systemindstillinger åbnes. Indstillingerne er:
  • Overdraget nøgle kan knyttes til en anden person, uden at nøglen skal returneres — Hvis denne indstilling er i brug, kan du frigøre eller knytte en overdraget nøgle til en anden person, uden at nøglen skal returneres først. Denne funktion er nyttig, hvis nøglen skifter ejer, uden at den returneres til administrator.

   Bemærk:

   Hvis du knytter en overdraget nøgle til en anden person, uden at nøglen returneres først, skal du være opmærksom på hændelseslogger på cylindre, der ikke har noget ur. Disse hændelseslogger viser, at ejeren af nøglen er den person, som nøglen var knyttet til, da hændelsesloggerne blev aflæst, idet en cylinder uden ur ikke ved, hvornår der er ændret person. Hvis nøglen returneres, før den overdrages til en ny person, vil selv cylindrene uden ur vide, hvilken bruger der har adgang til cylinderen. Derfor anbefales det, at nøglen returneres, før den overdrages til en ny person.

  • Ejendomsfunktionalitet aktiv — Hvis denne indstilling anvendes, aktiveres ejendomme. Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises der til Ejendomme.

  • Kodeadgangsgrupper i brug – Hvis denne indstilling anvendes, aktiveres kodeadgangsgrupper. Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises der til Kalenderstyrede døre.

  • Nøgle-PIN-koder anvendt — Hvis denne indstilling anvendes, aktiveres nøgle-PIN-koder. Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises der til Kalenderstyrede døre.
  • Nøglens RFID-tagnummerfunktion tilgængelig — Nøglerne kan indeholde RFID-tags. Hvis dette er tilfældet, kan RFID-data håndteres som følger:

   • Ikke i brug — Nøglerne indeholder ingen RFID-tags.
   • Felt låst — Nøglerne med RFID-tags leveres af iLOQ, og taggene indeholder unikke ID'er. Det unikke ID overføres automatisk til softwaren, når nøglen er programmeret. Du kan ikke redigere ID'et manuelt.
   • Felt redigerbart — Nøglerne leveres af iLOQ. Nøglerne udstyres med RFID-tags af kunden, og taggene indeholder identifikatorer. Brugeren kan indtaste tagidentifikatoren manuelt, når han eller hun programmerer nøglen. Brugeren kan senere redigere identifikatoren.
  • Standardadgangsrettighed — Du kan vælge systemets standardadgangsrettighed i denne rullemenu. Standardadgangsrettigheden føjes automatisk til nye cylindre.

  • Fjernopdatering af Net Bridge-firmware i brug – Hvis denne indstilling anvendes, opdaterer Net Bridge automatisk softwaren og firmwaren på sig selv og på busenhederne.

  • Opdateringstidspunkt — Du kan definere starttidspunktet for den tilladte installationsperiode for software og firmware. Den tilladte installationsperiode varer tre timer.

  • Udskudt opdatering af nøgle i brug — Hvis denne indstilling er i brug, kan du definere adgangsrettighedsændringer på nøgler i fremtiden. Disse ændringer er ikke tilgængelige i nøgleprogrammerings-hotspottet før den definerede dato.

  • Udløbstid for nøgle-fob – Hvis denne indstilling anvendes, foreslår systemet en standard-offline-udløbstid for nye nøgle-fobs.

  • Udløbstid for telefonnøgle – Hvis denne indstilling anvendes, foreslår systemet en standard offline-udløbstid for nye telefonnøgler.

  • API-adgangsrettigheder i brug – Hvis denne indstilling anvendes, kan adgangsrettigheder administreres via en API. Der findes to typer af adgangsrettigheder:

   • Standardadgangsrettigheder. Disse adgangsrettigheder er krypteret med programmeringstoken. Det er muligt at tilføje eller fjerne standardadgangsrettigheder til/fra en nøgle eller cylinder via en API. Programmering kræver imidlertid tilstedeværelse af en fysisk programmeringstoken, da nøgler eller cylindre efterlades i tilstanden I planlægningstilstand, hvis de redigeres via API’en.

    Det anbefales at benytte standardadgangsrettigheder for adgangsrettigheder, der åbner en stor mængde af cylindre og/eller når der ikke anvendes en API til at administrere adgangsrettigheder.

    Standardadgangsrettigheder giver et højere sikkerhedsniveau, eftersom brugeren skal bruge et bruger-id, en adgangskode og programmeringstokenen til at programmere nøgler og cylindre.

   • API-adgangsrettigheder. Disse adgangsrettigheder er databasekrypterede. Programmering af API-adgangsrettigheder til/fra en ibrugtagen nøgle eller cylinder kræver ikke tilstedeværelse af en fysisk programmeringstoken.

    Det anbefales at benytte API-adgangsrettigheder til adgangsrettigheder, som kun åbner en begrænset mængde af cylindre og ikke for eksempelvis en hovedadgangsrettighed, som kan åbne alle cylindre i systemet.

    Med API-adgangsrettigheder kan ibrugtagne nøgler og cylindre kun programmeres med et bruger-id og en adgangskode, uden programmeringstokenen.

 4. Vælg Gem og luk.

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket