Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Import af cylindre fra Excel

Dette afsnit beskriver, hvordan du importerer cylinderdata fra Excel til iLOQ-cylindersystemet.

Du kan importere de samme data, som du ville indtaste via guiden Tilføj cylinder. Du kan ikke importere data, der vedrører cylindertilstand.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse cylindre.

 2. Åbn Excel-arket med de data, der skal importeres.
 3. Arranger Excel-kolonnerne, så de stemmer overens med kolonnerne i cylindertabellen.

  Du skal som minimum importere nedennævnte kolonner:

  • Mærkning
  • Placering
  • Låsecylindertype

  De andre kolonner er valgfrie. Du kan også tømme kolonnerne på Excel-arket, hvis du ønsker at skippe importen af nogle af kolonnerne i cylindertabellen. Importér ikke kolonneoverskrifter fra Excel.

 4. I iLOQ Manager skal du vælge Redigeringstilstand for at aktivere redigeringstilstand.
 5. Kopier cellerne fra Excel-arket.
 6. Vælg den tomme række under den nederste datarække.
  Vigtigt:

  Vælg hele rækken ved at klikke på stjerneikonet i venstre side af rækken. Vælg ikke den første celle på rækken.

 7. Sæt dataene ind.
 8. Vælg Redigeringstilstand igen for at deaktivere redigeringstilstand.
 9. Vælg Ja.

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket