Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Tilføjelse af nøgler til cylindre

           

Dette afsnit beskriver, hvordan du føjer nøgler til de valgte cylindre på iLOQ Manager.

Når du føjer nøgler til cylindre, tilføjer du typisk f.eks. flere lejlighedsspecifikke eller kontorspecifikke nøgler til et stort antal cylindre i ibrugtagningsfasen. Brug ikke denne funktion ved tilføjelse af enkeltnøgler.

Bemærk:

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne (*).

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse cylindre.

 2. Vælg de cylindre, du ønsker at oprette nøglerne for.
 3. Højreklik på en af de valgte cylindre.
 4. Vælg Opret nøgler til cylindre.
 5. Vælg Tilføj nøgler til cylindre.
  Guiden Føj nøgler til cylindre åbnes.
 6. Vælg Tilføj nøgler til cylindre.
 7. Vælg adgangsrettigheder for nøglen.
  Bemærk:

  Individuelle, cylinderspecifikke adgangsrettigheder fastsættes automatisk. Vælg ikke individuelle adgangsrettigheder.

  1. Vælg den ønskede adgangsrettighed på listen til venstre.
  2. Du kan håndtere valget af adgangsrettigheder med pileknapperne som følger:
   • — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen over valgmuligheder.
   • — Klik på knappen Højrepil for at flytte det(de) valgte emne(r) til listen over valgmuligheder.
   • — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det(de) valgte emne(r) fra listen over valgmuligheder.
   • — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen over valgmuligheder.
 8. Vælg Næste.
 9. Vælg Rediger nøgletidsprofiler.
 10. Definer nøglegyldighed og tidsprofiler.

  Valgmulighederne er:

  • Startdato – Denne værdi definerer startdatoen og klokkeslættet for gyldighed af nøglen, dvs. på hvilket tidspunkt nøglen begynder at fungere.

  • Slutdato – Denne værdi definerer slutdatoen og klokkeslættet for gyldighed af nøglen, dvs. på hvilket tidspunkt nøglen holder op med at fungere.

  • Offline-udløbstid– Indstillingerne er:
   • I brug – Er Offline-udløbstid i brug eller ej.

   • dage / timer / minutter

    • I tilfælde af en nøgle-fob:

     En nøgle-fob er som standard en offline-enhed. I den henseende er offline-udløbstiden gyldighedstiden for nøgle-fob’en.

     Når en nøgle-fob opnår en serverforbindelse, nulstilles offline-udløbstiden imidlertid. En nøgle-fob opnår en serverforbindelse trådløst på afstand ved hjælp af iLOQ FobApp-applikationen.

    • I tilfælde med en telefonnøgle:

     Når telefonen mister forbindelsen med mobiltelefonnetværket, begynder offline-udløbstiden at løbe. Når denne tid er forløbet, ugyldiggøres telefonnøglen.

  • Tidsprofiler ikke i brug – Hvis du vælger denne radioknap, bruger nøglen ingen tidsprofiler.

  • Vælg tidsprofiler for nøglen – Hvis du vælger denne radioknap, bruger nøglen tidsprofiler.

   Vælg den ønskede tidsprofil på listen til højre.

   Du kan håndtere valget af tidsprofiler med pileknapperne på følgende måde:

   • — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen over valgmuligheder.
   • — Klik på knappen Højrepil for at flytte det(de) valgte emne(r) til listen over valgmuligheder.
   • — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det(de) valgte emne(r) fra listen over valgmuligheder.
   • — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen over valgmuligheder.

   Hvis du har valgt:

   • En fast tidsprofil, kan du få vist dens indhold i området til højre.

   • En redigerbar tidsprofil, kan du få vist og redigere dens indhold for denne bestemte nøgle i området til højre.

 11. Vælg Næste.
 12. Vælg:
  • Antallet af nøgler, der skal oprettes for hver valgt cylinder, i rullemenuen Nøgler til oprettelse pr. cylinder.
  • Navngivningsplanen for de nøgler, der skal oprettes, i rullemenuen Navngivning af nøgler, der skal oprettes i henhold til.
  • Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste et nummer, der vil blive tilføjet for de oprettede nøglenavne i feltet Nummer, der skal føjes til navnet.
 13. Vælg Næste.
 14. Vælg, hvordan du vil fortsætte.
  Valgmulighederne er:
  • Efterlad nøglen i planlægningstilstand — Vælg Efterlad nøglen i planlægningstilstand, hvis du ønsker at efterlade nøglerne i planlægningstilstand og fortsætte med planlægning af cylindersystemet uden f.eks. at programmere eventuelle fysiske nøgler.
  • Bestil nøgle — Nøgler skal bestilles, før de kan programmeres. Bestilling skaber en programmeringsopgave for nøglen til senere programmering Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises der til Nøgler og Bestilling af nøgler.
  • Bestil, og programmér nøgle — Vælg Bestil, og programmér nøgler for at bestille en programmeringsopgave og programmere nøglerne med det samme. Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises der til Programmering af nøgler.
 15. Vælg Næste.
 16. Der vises en resuméskærm.
 17. Følg guiden for at afslutte proceduren.
           

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket