Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Visning af egenskaber for kalenderstyrede døre

Dette afsnit beskriver, hvordan du viser egenskaber for en kalenderstyret dør på iLOQ Manager.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Yderligere data > Kalenderstyrede døre.
 2. Dobbeltklik på den valgte dør.

  Fanerne er:

  • Grundlæggende information — Felterne er:

   • Netværksmodulnavn – Dette felt angiver navnet på det netværksmodul, som dørmodulet er tilsluttet til.

   • Dørnavn – Navnet på den kalenderstyrede dør.

   • Relænummer – Nummeret på det udgangsrelæ, som denne kalenderstyrede dør styrer.

   • Dørmodulserienummer – Serienummeret for dørmodulet.

   • De følgende oplysninger henviser til cylinderinformation, hvis dør-modulet er programmeret som en cylinder, og det styrer det samme relæ som kalenderen.

    • Placering – Denne kolonne indeholder placeringsoplysningerne for cylinderen.

    • Placering – Denne kolonne indeholder oplysningerne om placering for cylinderen.

    • Dørmodulserienummer – Serienummeret for cylinderen, dvs. dørmodulet.

   • Relætype – Denne værdi er altid Relæ.

  • Kalendere – Denne fane indeholder de tilknyttede kalendere til styring af døren. Kolonnerne er:

   • Kalendernavn – Navnet på de tilknyttede kalendere til styring af døren.

  • Type – Denne fane angiver kalendertypen. Se Kalenderstyrede døre.

  • Cylinder – Denne fane indeholder cylinderoplysninger, hvis dør-modulet er programmeret som en cylinder.

  • Loghændelser fra dør – Denne fane indeholder loghændelser fra det kalenderstyrede dørrelæ. Kolonnerne er:

   • Indeks — Fortløbne hændelsesnumre. De mulige indeksnumre for cylinderhændelse henviser til cylinderens loghændelsesnumre.

   • Tidspunkt — Tidspunktet for, hvornår hændelsen fandt sted.

   • Hændelsestype — Typen af hændelse.

   • Varighed – Varighed af kalenderstyringen.

   • Kilde – Den styrende kilde, f.eks. et kalendernavn eller en cylinderplacering.

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket