Select your region or visit global site

Support

Ibrugtagningsvejledning

  • Tilføjelse af en grundplan
  • Visning af resuméet
  • Tilføjelse af en grundplan
  • Tilføjelse af oplysninger om cylindersystemet
  • Tilføjelse af cylindre i fællesområder til grundplanen
  • Tilføjelse af lejlighedsnøgler
  • Oprettelse af nøgler baseret på adgangsrettigheder
  • Visning af cylindertabellen
  • Visning af udkastet
  • Tilføjelse af token