Select your region or visit global site

Support

Administrationsvejledning

  • Hentning af loghændelser fra nøgler
  • Offline-udløbstid for nøgle
  • Redigering af den nøglespecifikke offline-udløbstid
  • Redigering af systemets standard offline-udløbstid for nøglen
  • Håndtering af nøgle-PIN-koder
  • Fremsendelse af en administrationsmeddelelse til en telefonnøgle
  • Genaktivering af en eksisterende telefonnøgle.
  • Skjulte nøgler
  • Skjul af nøgler
  • Visning af skjulte nøgler