Open navigation

Lukkojen ohjelmointi

On olemassa kolme lukon ohjelmointitapaa:

  • Voit ohjelmoida yhden tai useita heti käsillä olevia lukkoja käyttämällä iLOQ S10 Manager -ohjelmaa ja Ohjelmointilaitetta. Voit suorittaa tämän menettelyn uudelle tai käyttöön otetulle lukolle.

    Jos tilanne on tämä, katso Lukkojen ohjelmointi.

  • Voit siirtää yhden tai useita lukkojen ohjelmointitehtäviä iLOQ S10 Manager -ohjelmasta Ohjelmointilaitteeseen, irrottaa Ohjelmointilaitteen tietokoneesta, ja ohjelmoida lukot kohteessa. Voit suorittaa tämän menettelyn käyttöön otetuille lukoille tai yksittäiselle uudelle lukolle.

    Jos tilanne on tämä, katso Ohjelmointilaitteen muistin hallinta.

  • Voit ohjelmoida etänä verkkomoduuliin kytkettyjä lukkoja. Voit suorittaa tämän menettelyn vain käyttöön otetulle lukolle.

    Jos tilanne on tämä, katso Lukkojen tilaaminen.

H
Heli is the author of this solution article.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.