Open navigation

Toimintatila 1

Tällä toimintatilalla voit kytkeä yhden tai kaksi etähallittavaa lukkoa, jotka ohjaavat relelähtöjä.

Esimerkkikäyttötapaus on hälytyksellä varustettu ovi, tai ovi, jonka magneettilukko voidaan ohittaa käyttämällä hyväksyttyä avainta lukossa.

Hyväksytyn avaimen käyttäminen lukossa, tai ovenavauspainikkeen painaminen, aktivoi relelähdön, joka ohittaa oven magneettikoskettimet, tai avaa magneettilukon kiinteän 30 sekunnin ajaksi.

Tällöin

  • Ovimoduulia ei ohjelmoida.

  • Relelähdöt K1 ja K2 eivät voi olla kalenteriohjattuja. Ajatuksena on estää hälytyksellä varustetun oven ohittaminen iLOQ S10 Manager -ohjelman kautta.

  • Oven tilatietoa ei voi kytkeä.

Seuraavassa taulukossa kuvataan lähtöjä K1 ja K2 ohjaavat tulot ja se, ovatko lähdöt kalenteriohjattavissa.

Taulukko 1. Toimintatila 1
 K1K2OVEN TILA
L1X  
L2 X 
IN1X  
IN2 X 
Kalenteri   

Voit ottaa tämän asennuksen käyttöön kappaleen Etähallitun lukkosylinterin kytkeminen ohjeiden mukaisesti. Aseta kuitenkin OPTIONS-kytkimet seuraavasti:

S1OFF
S2OFF
S3ON
S4ON
S5OFF
H
Heli is the author of this solution article.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.