Open navigation

Toimintatila 8

Tällä toimintatilalla voit kytkeä yhden tai kaksi etähallittavaa lukkoa, jotka ohjaavat relelähtöä K1.

Esimerkkikäyttötapaus on hälytyksellä varustettu ovi, tai ovi, jonka magneettilukko voidaan ohittaa käyttämällä hyväksyttyä avainta lukossa.

Hyväksytyn avaimen käyttäminen lukossa, tai ovenavauspainikkeen painaminen, aktivoi relelähdön K1, joka ohittaa oven magneettikoskettimet, tai avaa magneettilukon kiinteän 3 sekunnin ajaksi.

Tällöin

  • Ovimoduulia ei ohjelmoida.

  • Relelähtö K1 ei voi olla kalenteriohjattu. Ajatuksena on estää hälytyksellä varustetun oven ohittaminen iLOQ S10 Manager -ohjelman kautta.

Seuraavassa taulukossa kuvataan lähtöjä K1 ja K2 ohjaavat tulot, ovatko lähdöt kalenteriohjattavissa, ja voiko oven tilatiedon kytkeä tuloon.

Taulukko 1. Toimintatila 1
 K1K2OVEN TILA
L1X  
L2X  
IN1X  
IN2  X
Kalenteri X 

Voit kytkeä minkä tahansa potentiaalivapaan kärkitiedon, kuten oven magneettikoskettimen, IN2:een. Tällöin voit tarkastella oven tilatietoja iLOQ S10 Managerissa, ja tilatietoja tallennetaan myös lokiin. Mikäli haluat oven tilatiedon lisäksi esimerkiksi lukon telkitiedon, voit kytkeä ovikoskettimen ja telkitiedon sarjaan. Tällöin tilatieto ilmaisee, onko ovi kiinni ja lukossa vai ei.

Voit ottaa tämän asennuksen käyttöön kappaleen Etähallitun lukkosylinterin kytkeminen ohjeiden mukaisesti. Aseta kuitenkin OPTIONS-kytkimet seuraavasti:

S1OFF
S2ON
S3ON
S4ON
S5OFF
H
Heli is the author of this solution article.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.