Open navigation

Hissin ohjaaminen Relemoduulilla (8 lähtöä)

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka voit ohjata hissiä Avainkytkimellä määrittelemällä rakennuksen kerrokset kulkualueisiin.

Tässä tapauksessa ohjelmoit Avainkytkimen lukoksi, jolla on omat kulkualueet. Tätä varten sinun täytyy kytkeä virtalähde ja Avainlukija Relekorttiin ohjelmoinnin ajaksi.

Lisäksi tarvitset Relemoduulin, jotta voit käyttää useampaa kuin kahta relelähtöä, yhtä relettä kullekin kerrokselle. Halutessasi voit kytkeä Avainkytkimen S10 Online -järjestelmään, jolloin järjestelmä on etäohjelmoitavissa.

Toimi seuraavasti.

 1. Aseta MODE SELECT 4 -dip-kytkin asentoon OFF.
 2. Lisää, alusta ja ohjelmoi Avainkytkin S10 Manager -ohjelmistossa, katso Avainkytkimen lisääminen.

  Valitse lukkosylinterin tyypiksi R10S.3.X.

  Valitse relekokoonpanon tyypiksi 1x8.

  Valitse relemoodiksi Impulssi.

 3. Anna valtuutetun hissiasentajan kytkeä Avainlukija, Relemoduuli ja virtalähde (ellei virtaa saada hissin sähkökytkennöistä) Relekorttiin kytkentäkaavion mukaan, katso Liite 3 - Wiring Diagram for R10S.3 A00.11 1x8.
 4. Anna valtuutetun hissiasentajan kytkeä sopivat Relemoduulin relelähdöt ohjaamaan hissiä siten, että yksi rele ohjaa pääsyä kuhunkin lukittuun kerrokseen.

  Halutessasi voit kytkeä Avainkytkimen S10 Online -järjestelmään, jolloin järjestelmä on etäohjelmoitavissa. Katso Etähallitun lukkosylinterin kytkeminen.

  Kytke Relekortin NET BOX -liittimet GND ja DATA Ovimoduulin CYLINDERS-tuloihin GND ja L1 (DATA).

H
Heli is the author of this solution article.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.