Select your region or visit global site

iLOQ-tuki
Open navigation

Lukkojen selaaminen

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka voit selata lukkotietoja iLOQ Manager -ohjelmassa.

Toimi seuraavasti.

 1. Valitse Tiedot > Selaa lukkoja.

   
 2. Lukot näkyvät ruudukkonäkymässä.

  Sarakkeet ovat:

  • Sijoitus — Tämä sarake ilmaisee sen oven tai huoneen numeron pohjakuvassa, jossa lukko sijaitsee.
  • Pohjakuva — Pohjakuva ilmaisee pohjakuvan, jossa lukko sijaitsee.
  • Lukituskohde — Tämä sarake sisältää tarkemman kuvauksen huoneesta tai tilasta, jossa lukko sijaitsee.
  • Lukkosylinteri — Lukkosylinteri viittaa lukon sylinterityyppiin.
  • Sarjanumero — Sarjanumero ilmaisee lukon sarjanumeron. Jos lukolla on sarjanumero ohjelmistossa, sillä on myös fyysinen vastine. Tämä tieto näkyy vain lukoilla, jotka on ohjelmoitu järjestelmään.
  • Ohjelmointitila— Tämä sarake sisältää lukon ohjelmointitilan. Mahdolliset arvot:
   • Ohjelmoitu — Lukko on ohjelmoitu, ja fyysisellä lukolla on samat tiedot, jotka näkyvät iLOQ Manager -ohjelmassa. Tämä on lukkojen tavoitetila järjestelmässä.
   • Tilattu — Lukko on tilattu. Lukolle on luotu ohjelmointitehtävä. Kyseessä on joko uuden fyysisen lukon ensimmäinen ohjelmointi tai olemassa olevan lukon uudelleenohjelmointi. Lukon ohjelmointi on joka tapauksessa vireillä. Käyttäjä, jolla on tarpeeksi käyttöoikeuksia, voi ohjelmoida lukon.
   • Siirretty ohjelmointiin — Lukon ohjelmointitehtävä on siirretty Ohjelmointilaitteeseen.
   • Suunnittelussa — Olemassa olevan lukon tietoihin on tehty muutoksia, tai uusi lukko on lisätty, mutta sitä ei ole vielä luotu ohjelmointitehtäväksi (eli tilattu).
  • Lukon tyyppi— Lukon tyyppi. Vaihtoehdot ovat:
   • D5 tavallinen, lukko on verkkoyhteydetön lukko.

   • S5, lukko on S5-lukko.

   • S5 Online, lukko on S5 Online -lukko, joka on liitetty verkkomoduuliin.

    Jos lukon tyyppi on S5 Online, valitse myös ottaako järjestelmä automaattisesti vastaan lokitapahtumia lukosta vai ei, valitsemalla Tallenna lokitapahtumat automaattisesti -valintaruutu.

   • S50 tavallinen, lukko on verkkoyhteydetön S50-lukko.

  • Ohjelmointi kesken — Tämä tilasarake ilmaisee, onko lukon ohjelmointi kesken vai valmis.
  • Ohjelmointityyppi— Tämä sarake ilmaisee lukon viimeisimmän ohjelmointityypin. Mahdolliset arvot:
   • Normaali — Viimeisin lukon ohjelmointi on ollut kulkualueen tai aikarajoituksen muutos.
   • Estolistamuutos — Avain on lisätty, tullaan lisäämään, tai on poistettu estolistalta.
   • Nollaus — Lukko nollataan.
  • Ohjelmointitilan vaihtaja — Tämä sarake ilmaisee käyttäjän, joka on viimeksi muuttanut lukon ohjelmointitilaa.
  • Kiinteistö — Tämä sarake ilmaisee kiinteistön, johon lukko kuuluu.
  • Vyöhyke — Tämä sarake ilmaisee vyöhykkeen, johon lukko kuuluu.
  • Lukkomalli — Tämä sarake ilmaisee lukon tyypin.
  • Hela — Tämä sarake ilmaisee lukon helan tyypin.
  • Ovityyppi — Tämä sarake ilmaisee lukon ovityypin.
  • Tulosuunta — Tulosuunta viittaa suuntaan josta lukko avataan, jos ovi on varustettu kaksipuolisella lukolla.
  • Jatkokappale — Tämä sarake ilmaisee, onko lukolla jatkokappale, ja sen pituuden. Jatkokappaleella voi pidentää lukkosylinterin pituutta.
  • Oven paksuus (mm) — Tämä sarake ilmaisee lukon paksuuden. Tämä voi olla tarpeellinen tieto oven asennuksessa.
  • Lukkorungon syvyys (mm) — Tämä sarake ilmaisee lukkorungon syvyyden. Tämä voi olla tarpeellinen tieto oven asennuksessa.
  • Kätisyys — Tämä sarake ilmaisee lukon kätisyyden.
  • Leimaus — Tämä sarake sisältää lukon leimauksen.
  • Huomautus — Tämä sarake sisältää lukon lisätietoja.
  • Muut varusteet — Tämä sarake sisältää muita lukkoon liittyviä vaatimuksia.
  • Kulkualueiden lkm - Tämä sarake ilmaisee lukolle annettujen kulkualueiden lukumäärän.
  • HW versio — HW versio viittaa avainpesän laiteversioon.
  • SW versio — SW versio viittaa avainpesän ohjelmistoversioon.
  • Kellopiiri asennettu — Tämän sarakkeen valintaruutu ilmaisee, onko lukkoon asennettu kello vai ei.
  • Kellopiirin käyttöönottopäivä —Tämä sarake ilmaisee ajan, jolloin kellopiiri asennettiin lukkoon.
  • Ohjelmointitilan muutospäivä Tämä tilasarake ilmaisee, milloin lukon ohjelmointitilaa on viimeksi muutettu.
  • Aikarajoitettu — Tämä tilasarake ilmaisee, onko lukko aikarajoitettu vai ei.
  • Ulkokäyttöön — Tämän sarakkeen valintaruutu ilmaisee, soveltuuko lukko ulkokäyttöön vai ei.
  • Ajantasainen estolista — Tämä sarake ilmaisee, onko lukon estolista ajan tasalla vai ei.

  Ruudukkonäkymän lukoilla on seuraavat värikoodit:

  • Vihreä — Lukko on valittuna.
  • Vaaleanpunainen — Lukko on virhetilassa. Katso vihje viemällä hiiri rivin päälle.
  • Oranssi — Lukko on verkkolukko, joka ei ole vielä raportoinut olemassaoloaan palvelimelle.

Auttoiko tämä artikkeli?

Loistavaa!

Kiitos palautteestasi

Pahoittelut ettemme voineet auttaa

Kiitos palautteestasi

Kerro kuinka voimme parantaa tätä artikkelia!

Valitse ainakin yksi syistä

Palaute lähetetty

Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket