Hva er deres standard garantier

iLOQ standard garanti er to og et halvt (2,5) år fra produksjonsdato. For sluttbrukeren er standard garanti to (2) år fra montering av komponentene.

T
Tor-Arne is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.