Open navigation

Distribusjonsverktøy for låssystem

Før du begynner å distribuere et låssystem, må du sikre at du har:

 • iLOQ Manager-lisens klar.
 • iLOQ Manager-programvaren installert på Windows operativsystem. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Installere iLOQ Manager.

  Figur: iLOQ Manager
  iLOQ Manager
 • Minst to Token. Vi anbefaler at du legger til tre Token til låssystemet.

  Figur: Token
  Programmeringstoken
A
A-P is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.