Open navigation

Legge til en plantegning

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til en plantegning i systemets distribusjonsfase.

Gå frem slik.

 1. Velg Plantegninger.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur: Legge til plantegninger
  Legge til plantegninger
 2. Klikk på knappen ... og velg filen som inneholder plantegningen.
 3. Velg Åpne.
 4. Gi plantegningen et navn.
 5. Velg Legge til plantegning.
 6. Valgfritt: Om nødvendig kan du legge til flere plantegninger.
 7. Velg Neste.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.

A
A-P is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.